TV Nieuwstadt organiseert de 32ste editie van het gemengd dubbeltoernooi cat. 6 en cat. 7 
't Foeteltoernooi
 
De speeldagen zijn maandag 18 juni t/m zondag 24 juni
Inschrijven kan via deze link: www.toernooi.nl
Voor meer informatie: www.tvnieuwstadt.nl

Beste leden,

In de ALV van 1-2-2018  hebben wij door ziekte van Jean Cilissen  en het vertrek van Ben van der Tier gevraagd of er leden bereid zijn om in het bestuur plaats te nemen. 

Mike Heijnen  heeft zich  tijdens de ALV aangemeld. Kort na de ALV is op 15-2-2018  Jean Cilissen  overleden en hadden wij een acuut probleem met de functie van penningmeester. 
Thei Meulenberg heeft zich bereid verklaard om de functie van penningmeester  over te nemen 

Jullie zullen begrijpen dat wij daar als bestuur erg blij mee zijn om twee nieuwe bestuursleden te hebben.  Omdat formeel de benoeming van bestuursleden in de ALV dient plaats te vinden hebben wij een ledenraadpleging gedaan.

Naar aanleiding van jullie positieve reacties op onze vraag om akkoord te gaan met de benoeming van Mike Heijnen en Thei Meulenberg, hebben wij beiden bij de Kamer van Koophandel ingeschreven resp. als bestuurslid en penningmeester van Tennisvereniging Nieuwstadt. 

Tijdens  de jaarvergadering  in 2019 dient  de benoeming nog formeel bekrachtigd  te worden door de ALV.

Namens het bestuur
Huub Creemers, voorzitter